Omsorg for mennesker med demens - i et neuropædagogisk perspekti

Omsorg for mennesker med demens - i et neuropædagogisk perspekti

Denne bog giver indsigt i neuropædagogik og tilknyttede psykologiske teorier og dermed en bedre mulighed for at forstå mennesker med demens.

af Jens Anderson-Ingstrup & Mette Wraagaard Ingstrup & Ninna Anderson-Ingstrup & Lone Bredal

  • Hvordan kan vi forstå mennesker med demens?
  • Hvorfor reagerer mennesker med demens, som de gør?
  • Hvad er neuropædagogik?
  • Hvordan bliver vi de bedste omsorgsgivere for mennesker med demens?

Disse vigtige spørgsmål får du svar på i denne bog, som er til dig, der i hverdagen drager omsorg for mennesker med demens og støtter dem i at få et godt og meningsfuldt liv - hele livet.

Omdrejningspunktet er neuropædagogikken og tilknyttede psykologiske teorier. Alle teorier kobles med praksisnære eksempler på mange af de forskellige situationer, som mennesker med demens og deres omsorgsgivere kan stå i. Du får således en bedre mulighed for at forstå teorierne og en bedre mulighed for at forstå mennesker med demens.

Neuropædagogik er en særlig pædagogisk tilgang, der inddrager viden om hjernen. Den giver dig et sprog til at forstå, hvad mennesker med demens forsøger at kommunikere gennem deres adfærd. Den pædagogiske tilgang flytter således opmærksomheden fra diagnosen til mennesket bag diagnosen.

Omsorg for mennesker med demens er oplagt som lærebog til studerende på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og -assistent, ergo- og fysioterapeut, sygeplejerske eller pædagog, og som inspiration til alle fagprofessionelle, der arbejder med mennesker med demens.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside