AAU logo
Ny bog: Musik, krop og følelser Neuroaffektive processer i musikterapi

Ny bog: Musik, krop og følelser Neuroaffektive processer i musikterapi

Bogen, der er redigeret af Charlotte Lindvang, Bolette Daniels Beck, handler om mulighederne for via musikterapi at fremme relationsarbejde og udvikling hos både børn og voksne.

Denne bog præsenterer sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning og beskriver en række eksempler på, hvordan musikoplevelser i en terapeutisk kontekst kan bidrage til at øge vitalitet, selvorganisering og sociale kompetencer hos mennesker, der er udfordrede i forbindelse med psykiske eller fysiske lidelser.

Musikterapi gør det muligt at arbejde med anerkendelse og afstemning på de dybere neuroaffektive niveauer. Forfatterne viser, hvordan mennesker med kommunikationsvanskeligheder kan opnå øget empowerment, sociale kompetencer og livskvalitet gennem musikterapi. Teorien ledsages af uddybende og illustrative cases.

Antologien iIndeholder bl.a. kapitler om: 

  • Introduktion til neuroaffektive processer i musikterapi (Susan Hart)
  • Selvregulering og dyadisk regulering i musikterapi med demensramte
  • Musikterapi med voksne med komplekse kroniske smerteranvendelse i smertebehandling
  • Musik, kreativitet og emotionel læring
  • Udvikling af samhørighed og mentaliseringskapacitet i gruppeterapi
  • Neuroaffektiv afstemning i supervision
  • Patientinddragelse i neurorehabilitering i forbindelse med mMusikterapi med unge og voksne medog traumatisk hjerneskade
  • Et neuroaffektivt perspektiv på musikterapi med stressramte

Bogen er skrevet til musikterapeuter, psykologer, pædagoger, psykoterapeuter m.fl.

Ud over de to redaktører, Charlotte Lindvang og Bolette Beck, bidrager flg. til antologien: Indledende teori-kapitler: Colwyn Trevarthen, Susan Hart og Erik Christensen. Kliniske kapitler: Karen Marie Thoby, Helle Mumm, Ulla Setterberg, Stine Lindahl Jakobsen, Ilan Sanfi, Ulla Holck, Annette Møller Larsen, Karina Struve, Niels Hannibal, Sanne Storm, Hanne Mette Ochsner Ridder, Julie Exner og Lars Ole Bonde.  

 

Læs mere på forlagets hjemmeside