AAU logo
Musik hjælper flygtninge ud af traumer

Musik hjælper flygtninge ud af traumer

Hvordan virker musikterapi som behandlingsform overfor traumatiserede flygtninge sammenlignet med psykologsamtaler? Det skal et nyt forskningsprojekt i Region Sjælland afdække i fagligt samarbejde med AAU.

Projektet vil foregå på Klinik for Traumatiserede Flygtninge i Psykiatrien Region Sjælland, og er blevet støttet med 1,3 millioner kroner fra Den Obelske Familiefond. Fra Aalborg Universitet deltager Bolette Daniels Beck, der er adjunkt og musikterapeut.

Projektet er baseret på positive resultater fra et nyligt afsluttet pilotprojekt, også med deltagelse af Bolette Daniels Beck. Her viste der sig signifikante ændringer på traumesymptomer, søvnkvalitet, social funktion og trivsel efter 16 sessioners musikterapi.

I musikterapi bruger man musik, der påvirker de områder i hjernen, som traumerne har ramt. Under musiklytningen supplerer man med indre billeddannelse i dialog med musikterapeuten, og terapeuten arbejder med at opbygge tryghed og positive følelser, samt bearbejde traumatiske episoder. I musikterapien anvender man både vestlig klassisk musik, meditativ musik og musik fra flygtningenes hjemlande.

Læs mere om projektet

Om Bolette Daniels Beck