AAU logo
Millionbevilling til forskning i musikterapis  virkning på symptomer ved skizofreni

Millionbevilling til forskning i musikterapis virkning på symptomer ved skizofreni

Et nyt, landsdækkende forskningsprojekt skal undersøge, om musikterapi har en virkning på negative symptomer som passivitet og isolation hos mennesker, der er diagnosticeret med skizofreni. I spidsen for forskningsprojektet, der er støttet med 3 mio. kr. af TrygFonden, står Inge Nygaard Pedersen, som er lektor på Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation, og leder af Musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien.

Skizofreni  er en alvorlig psykisk sygdom. Den rammer op til 1 pct. af befolkningen og reducerer den gennemsnitlige levetid med ca. 20 år på grund af livsstilssygdomme og selvmord. Derudover betyder de såkaldte ”negative symptomer” ved skizofreni som passivitet og isolation, at den enkelte patient også oplever et dårligt funktionsniveau og ringe livskvalitet. Og her har medicin kun begrænset eller slet ingen virkning.

Inge Nygaard Pedersen, som er lektor på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og samtidig leder af Musikterapiklinikken på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, skal derfor lede en landsdækkende undersøgelse af musikterapis virkning på negative symptomer hos mennesker, som er diagnosticeret med skizofreni.

- Tidligere undersøgelser, der overvejende er mindre undersøgelser, peger på, at musikterapi kan have en positiv effekt på de negative symptomer. Dette sker ved at bryde isolationen, øge engagementet, kommunikationen og evnen til at relatere til andre, hvilket øger livskvaliteten og de sociale funktioner hos den enkelte, forklarer Inge Nygaard Pedersen.  

Forskningsprojektet, som løber frem til sommeren 2018 og er det største af sin art hidtil, gennemføres i samarbejde med Center for Skizofreni på Aalborg Universitetshospital.

- Dette er et meget ambitiøst projekt, og det er utrolig vigtigt, at vi også får belyst effekten af de ”bløde interventioner”, siger ledende overlæge på Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Klinik Syd Jimmi Nielsen.

For yderligere information kontakt:

Inge Nygaard Pedersen på tlf.: 26 22 96 14, e-mail: inp@hum.aau.dk

Jimmi Nielsen på tlf.: 25 77 99 26, e-mail: jin@rn.dk

 

Fakta:

  • Forskningsprojektets indledende faser er netop begyndt og afsluttes i løbet af efteråret
  • Den kliniske del begynder i 2016
  • Projektet er det hidtil største af sin art og gennemføres i alle fem regioner
  • Det afsluttes i 2018
  • Projektet er støttet med 3.060.723,00 kr. af TrygFonden.