Lektor  - og pioner  - Inge Nygaard Pedersen har 40-års-jubilæum på Aalborg Universitet

Lektor - og pioner - Inge Nygaard Pedersen har 40-års-jubilæum på Aalborg Universitet

Inge Nygaard Pedersen bragte musikterapi til Danmark og var med til at grundlægge Aalborg Universitets musikterapiuddannelse i 1982. Gennem 40 år har Inge Nygaard Pedersen via sit virke bidraget til musikterapiens udbredelse og anerkendelse i landet.

Foto: Inge Nygaard Pedersen (i midten til højre) ved sit ph.d.-forsvar i 2007.

Inge Nygaard Pedersen er lektor i musikterapi og har gennem 40 års forskning og undervisning på Aalborg Universitet leveret et meget stort bidrag til musikterapiens anerkendelse og udbredelse i Danmark. Hun er en pioner og var med til at grundlægge musikterapiuddannelsen på AAU i 1982, efter hun selv blev uddannet i udlandet, og bragte på den måde musikterapi til Danmark.

Inge Nygaard Pedersen har ydermere leveret et stort bidrag til forskningen i musikterapi internationalt. Mere end 170 videnskabelige publikationer vidner om en vedvarende høj forskningsproduktion gennem alle 40 år. Forskningen er ikke bare formidlet gennem publikationer, men også gennem Inge Nygaard Pedersens store netværk af forskere og praktikere i ind- og udland, hvilket illustrerer en unik evne til at samle og udvikle ny viden til gavn for sårbare mennesker verden over.

Inge Nygaard Pedersens forskning handlede frem til 1995 primært om, hvordan man uddanner musikterapeuter, så de er velforberedte på at bruge musikken i arbejdet med mennesker, der har vidt forskellige problemer og udfordringer. Den forskning er stadig en væsentlig del af grundlaget for, at vi i dag har en dansk musikterapiuddannelse, der både er anerkendt nationalt og internationalt.

Siden 1995 har Inge Nygaard Pedersen primært forsket i kompleks anvendelse af musikterapi i psykiatrien og været den bærende kraft i udviklingen af Musikterapiklinikken ved Aalborg Universitetshospital, som hun har været leder af siden starten af 1995. En klinik som er Danmarks første og hidtil eneste på trods af de positive effekter, som Inge Nygaard Pederen har stået i spidsen for at dokumentere hos flere patientgrupper i psykiatrien.

Herunder fortæller Inge Nygaard Pedersen i en forelæsning fra 2013 om, hvordan musikterapi kan bruges selv med de svageste patienter med diagnoser som skizofreni eller autisme:

 

Find information om musikterapi forskning og uddannelse