AAU logo
I musikterapi findes der ingen rigtige eller forkerte lyde

I musikterapi findes der ingen rigtige eller forkerte lyde

For os findes der ingen rigtige eller forkerte lyde, siger professor i musikterapi Lars Ole Bonde i dette interview på seismograf.org. Læs interviewet, der også kommer ind på, hvordan musik og lyd kan påvirke vores velvære, om kunstnerisk vs. terapeutisk improvisation og om kommende tendenser inden for musik- og lydforskningen.

På billedet ses Lars Ole Bonde ved sin tiltrædelsesforelæsning som professor i musikterapi

Læs interviewet fra 11/3-2015 på seismograf.org:

Der findes ingen rigtige eller forkerte lyde

Se også:

Projekt undersøger betydningen af musiktilbud i psykiatrien

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om musik kan bidrage til et formindsket brugen af tvang og skabe større livskvalitet for patienter og personale i Psykiatrien på Aalborg Universitetshospital.

Ny bog af Lars Ole Bonde (red.): Musikterapi

Musikterapi: Teori - Uddannelse - Praksis - Forskning: En håndbog om musikterapi i Danmark. Bogen fokuserer på musikterapi i Danmark, men indeholder også afsnit om musikterapiens historie og om de internationalt vigtigste musikterapeutiske retninger. Der gøres rede for musikterapiens anvendelse inden for en lang række kliniske områder og for den dokumentation der findes for musikterapiens effekt.