AAU logo
Forskning i brug af musikterapi med problemfamilier får international opmærksomhed

Forskning i brug af musikterapi med problemfamilier får international opmærksomhed

En artikel i tidsskriftet Journal of Music Therapy har ført til omtale på reuter.com. Forskningen handler om brugen af musikterapi i familier med børn, der udsættes for omsorgssvigt.

Formålet med undersøgelsen var at se på effekten af musikterapi med både børn og forældre ifht. blandt andet indvirkning på interaktionen mellem børn og forældre og forældrenes oplevede stressniveau.

Det er første gang, at man i en undersøgelsen af brugen af musikterapi har set på effekten af musikterapi i forhold til interaktionen mellem børn og forældre og ikke kun på effekten i forhold til den ene af parterne.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at musikterapi har en positiv effekt på det gensidige forhold mellem børn og forældre. Familier, der modtog musikterapi forbedrede deres nonverbale kommunikation og evnen til at tune sig ind på hinanden. Forældre, der deltog i musikterapi med deres børn, blev betydeligt mindre stressede af barnets humør og blev bedre til at tale med og forstå deres børn end forældre, der ikke modtog musikterapi.

Læs omtale på reuter.com

Artiklens titel: Effects of a Dyadic Music Therapy Intervention on Parent-Child Interaction, Parent Stress, and Parent-Child Relationship in Families with Emotionally Neglected Children: A Randomized Controlled Trial af Stine L. Jacobsen, Cathy H. McKinney and Ulla Holck;  Journal of Music Therapy, december 2014, Volume 51.

Om forfatterne:

Cathy H. McKinney

Stine Lindahl Jacobsen

Ulla Holck