AAU logo
Forskning: Musikterapi er effektivt mod stress

Forskning: Musikterapi er effektivt mod stress

Magisterbladet har i sit nyeste nummer en artikel, der med udgangspunkt i et interview med Bolette Daniels Beck fortæller, hvordan klassisk musik kan være en af de meste effektive måder at håndtere arbejdsrelateret stress.

Læs artiklen "Forskning: Musikterapi er effektivt mod stress" på magisterbladet.dk

Om Bolette Daniels Becks ph.d-afhandling

Stress-relaterede sygemeldinger er et væsentligt problem, og langtidssygemeldte risikerer udstødelse fra arbejdsmarkedet. Dette studie har undersøgt muligheden for at reducere stress symptomer og hjælpe med tilbagevenden til arbejdsmarkedet for langtidssygemeldte voksne med arbejdsrelateret stress ved hjælp af musikterapimetoden Guided Imagery and Music. Begrebet stress er blevet undersøgt inden for rammen af en biopsykosocial model for sundhed og forskning.

Hent Bolette Daniels Becks ph.d-afhandling

Om Bolette Daniels Beck