AAU logo
Alzheimerforeningen hædrer to AAU-forskere

Alzheimerforeningen hædrer to AAU-forskere

Forskere fra musikterapi på Aalborg Universitet har gennem flere år gjort en særlig indsats i forhold til demensområdet. Det har Alzheimerforeningen og Alzheimer-forskningsfonden nu anerkendt med en hæderspris til postdoc Aase Marie Ottesen og forskningsstøtte til ph.d.-studerende Julie Kolbe Krøier.

Alzheimerforeningen og den uafhængige Alzheimer-forskningsfond har netop anerkendt dansk forskning inden for demensområdet med uddeling af både priser og forskningsstøtte til udvalgte projekter. I den forbindelse har postdoc Aase Marie Ottesen fra musikterapi ved Institut for Kommunikation og Psykologi modtaget den ene af to hæderspriser på 100.000 kr. for sin særlige indsats for demensområdet. Hun har således både i sit ph.d.-projekt fra 2014 og i sit aktuelle forskningsprojekt arbejdet med at integrere sang og musik i hverdagspraksis på plejehjem og udvikler lige nu en manual til institutioner og tværfaglige personalegrupper, så de kan få inspiration til at implementere og forankre sang og musik i rehabiliteringsindsatsen.

- Jeg er meget beæret over at modtage forskningsprisen. Det betyder utroligt meget for mig at få en sådan anerkendelse. Jeg ser det som meget betydningsfuldt i forhold til at kunne fortsætte forskningen inde nfor udvikling af psykosociale omsorgsmetoder og rehabilitering, siger Aase Marie Ottesen.

Musik til mennesker med svær demens

Derudover har ph.d.-studerende Julie Kolbe Krøier ligeledes fra musikterapi ved Institut for Kommunikation og Psykologi modtaget 500.000 kr. i støtte til sit ph.d.-projekt, hvor hun undersøger, hvordan musik kan bruges tværfagligt i forhold til brugere med svær demens.

Fotos: Foto: Alzheimerforeningen

- Jeg er glad for anerkendelsen. Det er rigtigt dejligt, at den humanistiske forskning i demens bliver støttet og anerkendt, siger Julie Kolbe Krøier, som har beskæftiget sig med demensomsorg gennem de sidste 15 år både som klinisk musikterapeut og som udviklingsmusikterapeut, hvor hun har støttet sosu-personalet i at bruge musik i plejen. Derudover er hun også koordinator for det nationale netværk for musikterapeuter inden for demensomsorgen.

Fakta:

- I sit forskningsprojekt samarbejder Aase Marie Ottesen med Plejecenter Sølund, Københavns Kommune, Demenscenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune, Strandgården, Hus 22 og 26, Frederikshavn Kommune og Demensenheden, Vejle Kommune. Læs mere på: http://www.musikogdemens.aau.dk/

- Julie Kolbe Krøiers forskningsprojekt hedder ”Exploring person attuned musical interactions between carers and persons with moderate to severe dementia living in nursing homes” og løber frem til 2021. Læs mere om projektet: https://www.musictherapy.aau.dk/PamiOK

 - Alzheimerforeningen og Alzheimer-forskningsfonden støttede i alt ni forskningsprojekter. Læs mere på: https://www.alzheimer.dk/nyheder/2018/forskere-faar-alzheimerpris-for-saerlig-indsats/
- Læs mere om musikterapi til demensramte på www.musikterapi.aau.dk/cedomus

For yderligere information kontakt:

Aase Marie Ottesen på tlf.: 29 26 68 14 eller på e-mail: aamo@hum.aau.dk
Julie Kolbe Krøier på e-mail: jukk@hum.aau.dk
Pressekontakt på AAU, Susanne H. Knudsen, på tlf.: 2960 9872 eller på e-mail: shk@hum.aau.dk