Musikterapi og funktionsnedsættelser

Musikterapi og funktionsnedsættelser

Musikterapi og funktionsnedsættelser

Musikterapi med en 3-årig pige med medfødte funktionsnedsættelser

Der er en lang tradition for musikterapi med børn og voksne med forskellige grader af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser som følge af medfødte eller tidligt opståede neurologiske og/eller genetiske skader og afvigelser. Det overordnede mål med musikterapi med denne målgruppe er, at barnet eller den voksne på trods af sine vanskeligheder kan udvikle sociale kompetencer og kommunikere med andre samt styrke den kognitive, motoriske og emotionelle udvikling. Der benyttes både aktive metoder og receptive teknikker herunder improvisation, sangskrivning, rammesange, kropslig afspændning og musiklytning. 

Forskningen indenfor området viser, at musikterapi har en positiv effekt på verbal og nonverbal kommunikation, og at der sker adfærds- og udviklingsmæssige forbedringer bl.a. i form af bedre sociale egenskaber og større selvforståelse. 

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning i musikterapi med børn med fysiske of psykiske funktionsnedsættelser for første gang bliver præsenteret samlet på dansk (pdf)

Forskning i musikterapi – børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelserAutismeområdet er beskrevet andetsteds på denne hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde denne oversigtsartikel om forskning i musikterapi med børn med en forstyrrelse inden for autismespektret (pdf)

Forskning i musikterapi – børn med en Autisme Spektrum Forstyrrelse

 

 

Musikterapi med børn med funktionsnedsættelser

Faglige redaktører