Igangværende forskning indenfor musikterapi og autisme

Igangværende forskningsprojekter

Igangværende forskningsprojekter

Musikterapi med en ung mand med autisme

I et internationalt forskningsstudie undersøger Ulla Holck (forskningsleder) forskellige afstemningstyper i musikterapi med førskolebørn med en autismespektrumforstyrrelse. Videooptagelser af børn fra henh. Australien, Sydkorea, USA og Østrig analyseres i dybden for at få beskrevet mønstre i måden hvorpå musikterapeuter opnår, fastholder og udvikler social kontakt vha. musikalske tilgange. Forskningen er kvalitativ-deskriptiv og analyserne diskuteres og valideres løbende af en international forskningsgruppe bestående af Gustavo Gattino, Monika Geretsegger, Grace Thompson, Jinah Kim & John Carpente.

I et opfølgende studie, undersøger John Carpente, Stela Manne og Gustavo Gattino validitet og reliabilitet for et observationsredskab til musikterapi med børn med autsimespektrumforstyrrelse. Formålet er at undersøge korrelation i forhold til 'golden standard' ift. at vurdere funktionsniveauet hos børn med ASF samt at undersøge observationsredskabets evne til at skelne mellem børn med ASF og ikke-kliniske børn.

Et nyt brasiliansk-portugisisk RCT i musikterapi med børn med autisme er under planlægning med Gustavo Gattino som forskningsleder. Du kan følge projektets udvikling her.

 

Siden redigeres og opdateres af:
Ulla Holck, ph.d., lektor, AAU og Gustavo Gattino, ph.d., adjunkt, AAU.
Seneste opdatering, d. 1. maj 2019.

 

 

Musikterapi & autisme