Musikterapi og autisme

Musikterapi og autisme

Musikterapi og autisme

Musikterapi med et barn med en autismeforstyrrelse

Der er en lang tradition for musikterapi med børn med en autisme spektrum forstyrrelse (ASF). Både herhjemme og i udlandet har musikterapeuter, forældre og fagpersoner erfaret, at musikterapi styrker sociale og kommunikative kompetencer hos børn med autisme.

Kontrolleret forskning, baseret på musikterapeutisk praksis, dokumenterer effekten af musikterapi - også i sammenligning med andre ikke-medicinske behandlingsformer. Begrundelsen er dels, at musik ofte vækker umiddelbar interesse hos børn med autisme. Dels at musikterapeuter har teknikker til at kanalisere denne interesse over i et samspil, der fremmer imitation, tur-tagning og fælles opmærksomhedsfokus, som er en forudsætning for bla. sprogtilegnelse.

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor den internationale forskning indenfor musikterapi og autisme bliver præsenteret samlet på dansk (pdf):

Forskning i musikterapi – børn med
en Autisme Spektrum Forstyrrelse

 

Faglige redaktører