Musikterapi og erhvervet hjerneskade

Musikterapi og erhvervet hjerneskade

Musikterapi og erhvervet hjerneskade

Musikterapi med ung mand med erhvervet hjerneskade

Inden for de sidste 10 år har musikterapi i rehabilitering for mennesker med en erhvervet hjerneskade gjort sin entré i det danske sundhedssystem. Formålet med den musikterapeutiske indsats er ofte en kombination af at imødekomme fysiologiske, følelsesmæssige og kognitive behov hos et menneske med en erhvervet hjerneskade. De fysiologiske behov kan i musikterapi adresseres gennem fokus på stemme- og taletræning samt motorisk kontrol og udholdenhed via spil på instrumenter. De følelsesmæssige behov adresseres i musikterapi gennem terapeutisk arbejde med følelsesmæssig reaktioner på eventuelt traume og tab af funktionsevne samt reorientering og genetablering af følelsesfunktioner, personlighed og identitet. Musikterapi kan også adressere genoptræningen af kognitive funktioner som mentalisering, refleksion, hukommelse, sprog, planlægning og strategidannelse.

International forskning i musikterapi med mennesker med en erhvervet hjerneskade viser, at musikterapi kan øge den udøvende funktionsevne hos patienter, herunder f.eks. at rytmisk auditiv stimulation positivt påvirker genoptræning af gangfunktionen. Studier påpeger også, hvorledes musikterapien kan øge opmærksomhedskapacitet og hukommelse samt dæmpe depressive og forvirrede tilstande hos et menneske med en erhvervet hjerneskade. Studier viser endvidere, at musikterapi, kan reducere isolation og stimulere social plasticitet hos mennesker med svære og komplekse hjerneskader.

 

Læs mere i denne oversigtsartikel, hvor forskningen indenfor musikterapi med voksne med erhvervet hjerneskade præsenteres (pdf):

Forskning i musikterapi – voksne med erhvervet hjerneskade

 

Musikterapi & erhvervet hjerneskade

Faglig redaktør

Søren Vester HaldSøren Vester Hald

MA, Ph.d. i musikterapi og gæsteforsker, AAU

E-mail: soha-aeh@aalborg.dk
 


Arbejdsfunktioner

Klinisk musikterapeut, supervisor, dokumentation, undervisning, behandling på Aalborg Kommunes Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper (VAMIS) og på Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK), Aalborg. 

Ulla SetterbergUlla Setterberg

Cand. mag. i musikterapi og psykologi

E-mail: ujs@rn.dk

 

Arbejdsfunktioner

Klinisk musikterapeut ved Behandlingscentret Østerskoven, Hobro samt ekstern lektor på Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet.