Musikterapi & neuro-kognitive forstyrrelser

Musikterapi & neuro-kognitive forstyrrelser

Neurokognitive forstyrrelser (NKF) dækker sygdomme eller skader i hjernen som påvirker kognition, dvs. opmærksomhed, hukommelse, indlæring, sprog, orienteringsevne og motorik. NKF kan være forårsaget af traumatisk hjerneskade (fx ved hjerneblødning eller en ulykke), ved forgiftning, infektioner eller forskellige sygdomme (fx Parkinson, Huntington, Creutzfeldt-Jacob, Alzheimer eller andre demenssygdomme). NKF skyldes erhvervede sygdomme eller skader og adskiller sig på denne måde fra neurologiske udviklingsforstyrrelser. En forudsætning for en diagnose under NKF er at personen tidligere har udviklet kognitive funktioner, men derefter har mistet dem akut eller gradvist. En person kan også miste kognitive funktioner af andre årsager, fx ved psykisk sygdom. Her adskiller NKF sig ved at selve kernesymptomerne er nedsat kognition.

Musik kan fange opmærksomheden og skabe genkendelse. Musik kan også regulere arousal, motivere og påvirke læringsprocesser, skabe genveje til sproget og stimulere til fysisk aktivitet. Musik kan således på flere måder påvirke forskellige kognitive funktioner, hvilket kan have afgørende betydning i genoptræning, rehabilitering, omsorg og palliation for mennesker med NKF, og benyttes bevidst og målrettet af musikterapeuter. Musikterapi er især anvendt med henblik på at skabe relationer og dække psykosociale behov, dvs. styrke identitet og følelsen af at høre til og være anerkendt. Musikterapi har bl.a. vist sig at kunne mindske urolig adfærd (agitation) hos demensramte, og øge sprog- og gangfunktion i genoptræning. Musikterapeuter arbejder ofte i et tæt samspil med omsorgsgivere, plejepersonale, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer.

På denne hjemmeside er der beskrevet to hovedområder; musikterapi med mennesker med demens og med erhvervet hjerneskade. Søger man først og fremmest grundlæggende viden om musikterapi med mennesker med NKF, kan det anbefales at starte med de to oversigtsartikler om henholdsvis demens og erhvervet hjerneskade, der findes på de respektive links til højre. Derved får man også en samlet dansk præsentation af international forskning på området.

Musikterapi og demens

Musik med personer med demens

Musikterapi og erhvervet hjerneskade

Musikterapi med en senhjerneskadet mand