databaser

Databaser

OM AT SØGE EFTER MUSIKTERAPILITTERATUR I DATABASER

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) har Danmarks største samling af musik- terapilitteratur, som kan søges via bibliotekets eget søgesystem PRIMO: www.aub.aau.dk. Litteratur fra AUB kan også lånes af interesserede uden tilknytning til Aalborg Universitet (AAU). Dette kan ske via hjemmesiden www.bibliotek.dk

En god indgang til videregående litteratursøgning er AUBs liste over databaser: http://www.aub.aau.dk/find-materiale/databaser. Der findes nemlig en lang række elektroniske databaser (og virtuelle biblioteker), hvor man kan søge litteratur om bestemte emner, med eller uden abstracts (dvs. korte indholdsresumeer) og med eller uden adgang til fuldtekst (artikler, bogkapitler, e-bøger).

Gennem årene er databaser kommet og gået, og de p.t. vigtigste for musikterapeuter og musikterapiinteresserede kan alle findes og tilgås via AUBs liste:

  • PSYCINFO
  • RILM
  • SCOPUS
  • MEDLINE/PUBMED
  • ISI/WEB OF SCIENCE
  • GOOGLE SCHOLAR (som også kan søges via https://scholar.google.dk

Desuden findes der nogle specielle databaser, som professor Lars Ole Bonde, AAU, har været med til at udvikle. De er udarbejdet i et program, der hedder RefWorks, og det kan muligvis forårsage tekniske problemer med at følge nedenstående links. Men i de fleste tilfælde skulle det være muligt at søge i databaserne uden at have downloaded programmet. – Prøv det, og hvis det ikke lykkes, kan du sende en mail til lobo@hum.aau.dk, som muligvis kan hjælpe.

NB. I 2016 gik prof. Lars Ole Bonde over til at bruge det åbne program Mendeley til de faglige databaser, som er blevet opdateret løbende. Det er imidlertid ikke muligt at give direkte offentlig adgang til Mendeley-databaser, så indtil videre må interesserede forskere/forskerstuderende, der anvender Mendeley, henvende sig direkte til Lars Ole Bonde på lobo@hum.aau.dk med forespørgsler om søgninger eller ønsker om adgang til databaserne.
 

A. RefWorks-databasen Music Therapy Literature

Denne database indeholder KUN litteratur om musikterapi og beslægtede emner. Som sådan er den nok verdens største. Det er kun muligt at bruge ét søgeord ad gangen – og det skal være på engelsk (man behøver ikke skrive ”music therapy”, men kan fx søge på en diagnose). Søgeresultaterne kan gemmes/printes/mailes på forskellige måder – prøv dig frem eller find råd i RefWorks manualen: http://www.aub.aau.dk/digitalAssets/101/101327_refworksmanual_february_2015.pdf.

Databasen tilgås via følgende link:
http://www.refworks.com/refshare2?site=041541163653200000/RWWS5A78380/Music%20Therapy%20Literature%20February%202015

Mange fuldtekster, især norske, kan findes databaserne CRISTin og/eller Brage/Oria. Gå til: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/172107 Prøv a bestille et ”passord”.

Ph.d. afhandlinger inden for musikterapi kan downloades i fuldtekst fra Forskerskoleprogrammet i Musikterapi, AAU. Gå til: http://www.mt-phd.aau.dk/phd-theses/

 

B. RefWorks-databasen Guided Imagery and Music.

Denne database indeholder speciallitteratur om den musiklytningsbaserede musikterapiform Guided Imagery and Music.

Databasen tilgås via følgende link:
http://www.refworks.com/refshare2?site=041541163653200000/RWWS5A78380/GIM%20Litteratur


Opdateret af Lars Ole Bonde, Januar 2019.