AAU logo

Kandidatdag for musikterapiuddannelsen

Hør fire foredrag om Musikterapi i forbindelse med erhvervet hjerneskade, demens og skizofreni.

Tidspunkt

05.09.2014 kl. 11.00 - 15.00

Beskrivelse

Adresse

Kroghstræde 6, lokale 31

Gå til arrangementslisten