Informationsaften for musikterapi-efteruddannelsen PROMUSA med miniworkshop i musikterapi

Du vil blive introduceret til det 2-årige forløb PROMUSA (professionsrettet musikanvendelse), og studerende vil fortælle om, hvordan det er at gå på studiet. Efterfølgende vil der være en miniworkshop i musikterapi.

Tidspunkt

20.03.2018 kl. 17.00 - 19.30

Arrangør

Efter-/videreuddannelsesforløbet i Professionsrettet musikanvendelse

Tilmeld dig til

chli@hum.aau.dk

Gå til arrangementslisten