Studienævnet for Musikterapi

Studienævnet for Musikterapi

Her finder du informationer om studienævnets medlemmer, kommende møder samt dagsordener og referater. Studienævnsmøderne afholdes som regel den 2. onsdag i hver måned.

Medlemmer af studienævnet for Musikterapi 2017

Undervisere:
Stine Lindahl Jacobsen, formand
Jens Anderson-Ingstrup

Studerende:
Emil Grønbæk Palmquist Eriksen, næstformand
Amanda Fog-Møller Haar

Daniel Skak Mazhari-Jensen, observatør (studenterstudievejleder)

Kirsten Christensen, sekretær

Referater af møder i Studienævnet for Musikterapi 2018

MØDER I FORÅRET 2018

7. februar 2018, uge 6
Dagsorden 1/F18
Referat 1/F18

12. marts 2018, uge 11
Dagsorden 2/F18
Referat 2/F18

18. april 2018, uge 16
Dagsorden 3/F18
Referat 3/F18

16. maj 2018, uge 20
Dagsorden 4/F18
Referat 4/F18

13. juni 2018, uge 24 - AFLYST
Dagsorden 5/F18
Referat 5/F18