Studienævnet for Musikterapi

Studienævnet for Musikterapi

Her finder du informationer om studienævnets medlemmer, kommende møder samt dagsordener og referater. Studienævnsmøderne afholdes som regel den 2. onsdag i hver måned.

Medlemmer af studienævnet for Musikterapi 2017

Undervisere:
Stine Lindahl Jacobsen, formand
Jens Anderson-Ingstrup

Studerende:
Oda B. Dypvik
Emil Grønbæk Palmquist Eriksen, næstformand

Daniel Skak Mazhari-Jensen, observatør (studenterstudievejleder)

Kirsten Christensen, sekretær

Referater af møder i Studienævnet for Musikterapi 2017

MØDER I EFTERÅRET 2017

6. september 2017
Dagsorden 1/E17
Referat 1/E17

10. oktober 2017
Dagsorden 2/E17
Referat 2/E17

8. november 2017
Dagsorden 3/E17
Referat 3/E17

6. december 2017
Dagsorden 4/E17
Referat 4/E17

 

Møder i foråRet 2017

8. februar 2017
Dagsorden 1/F17
Referat 1/F17

8. marts 2017
Dagsorden 2/F17
Referat 2/F17

5. april 2017
Dagsorden 3/F17
Referat 3/F17

3. maj 2017
Dagsorden 4/F17
Referat 4/F17

21. juni 2017
Dagsorden 5/17
Referat 5/F17